Skip to content

Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus

Kaisi Finants OÜ peamised kliendid on väiksed või keskmised äriühingud, korteriühistud, mittetulundusühingud ning FIE-d, millised ei pea otstarbekaks ettevõttesisese raamatupidamisüksuse moodustamist. Koostöös lähtume kliendi eripärast, vajadustest ning soovidest. Seetõttu pakume nii raamatupidamise terviklahendust, kui ka vastavalt kliendi soovile kindla raamatupidamise osa tegemist.

Raamatupidamise terviklahendus sisaldab:

 • Algdokumentide vastavuse kontrollimine seadusandluses kehtestatule:
 • dokumentide kajastmine vastavates registrites;
 • raamatupidamises kajastatud andmete alusel käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe deklaratsiooni vormistamine Maksu ja Tolliametis;
 • palgaarvestus, töötajate registreerimine Töötmiseregistris ning TSD esitamine Maksu ja tolliametile;
 • lähetusaruannete vormistamine ja lähetuste kohta arvestuse pidamine;
 • haiguslehtede käitlemine;
 • E101 taotluste esitamine;
 • põhivara arvestus;
 • laoliikumiste arvestus;
 • kassa tehingute kontroll ja kirjendamine raamatupidamises;
 • Statistikaametile arunnete esitamine;
 • finantsaruannete (bilanss, kasumiaruanne, projektiaruanne, rahavoogude aruanne) koostamine ja analüüs;
 • majandusaastaaruannete koostamine.
Kaisi Finants OÜ kasutatav raamatupidamistarkvara on veebipõhine, mis võimaldab firmajuhil näha reaalajas ettevõtte näitajaid või soovi korral sisestada ise programmi majandustehinguid.


Uurige täpsemalt

Kirjutage või helistage meile ja saame Teile kindlasti abiks olla

Sirje Veedler

Telefon: +372 51 38 196
E-mail: sirje@kaisifinants.ee

Kairi Nõukas

Telefon: +372 53 414 797
E-mail: kairi@kaisifinants.ee